Xem tất cả 6 kết quả

LƯU TRỮ VÀ PHỤ KIỆN

Cáp đôi RG59 và 2 dây nguồn RG59+2C

200.000 

LƯU TRỮ VÀ PHỤ KIỆN

Đầu nối nguồn Camera

10.000 

LƯU TRỮ VÀ PHỤ KIỆN

Hộp nối dây 12

15.000 

LƯU TRỮ VÀ PHỤ KIỆN

Jack BNC nối tín hiệu Camera

10.000 
110.000 

LƯU TRỮ VÀ PHỤ KIỆN

Ổ điện Lioa 4 đến 6 lỗ

49.000